Prace i narzędzia leśne.

Prace i narzędzia leśne.

Gospodarka leśna to jedna z gałęzi gospodarki narodowej, zajmująca się użytkowaniem lasu. Gospodarkę leśna prowadzi się według ściśle określonych zasad, w oparciu o dostępne przepisy prawa. Lasy zaspokajają różne potrzeby ludzkie. Aby jednak mógł on spełnić stawiane przed nim zadania ważnym jest, aby realizować określone prace leśne. w lasach państwowych wszelkie prace leśne wykonywane są przez leśników, czyli osoby specjalnie do tego wykształcone i przyuczone. W lasach zaś prywatnych osobą, która powinna dbać o las, a zatem także wykonywać wszelkie prace porządkowe jest właściciel lasu. Prace, które należy wykonywać systematycznie w lasach to: zaplanowanie miejsc przeznaczonych do sadzenia nowych sadzonek, a następnie odpowiednie przygotowanie terenu; przygotowanie odpowiedniej ilości sadzonek; wyznaczenie powierzchni przeznaczonych do wycięcia wraz z dokładnym wskazaniem poszczególnych drzew; wyszukanie drzewostanu chorego, obumarłego, czy z wadami; nadzorowanie procesu wycinki drzew.

Wycinka drzew to jeden z najważniejszych procesów zarządzania i użytkowania lasu. Jest to jednocześnie proces, który przynosi jego właścicielowi główny dochód dla jego właściciela. Do wykonywania wszelkich prac w lasach niezbędne są leśnikowi różnego rodzaju narzędzia. Na rynku funkcjonuje wielu producentów narzędzi do prac leśnych, które proponują bogatą i zróżnicowaną ofertę produktową, przeznaczoną zarówno dla Lasów Państwowych, jak również dla klientów indywidualnych. W grupie tych produktów wymienić można następująco: pilarki, sekatory, piły, tasaki, haki, kleszcze, dźwignie, toporki, kliny, szpadle, ryśniki, motyki leśne, czy też siekieromotyki lub siekieromłoty. Pilarka akumulatorowe, łańcuchowe to idealne narzędzie do szybkiego cięcia, bądź przycinania drzew lub gałęzi. Innym rodzajem pilarek są urządzenia łańcuchowe z silnikiem o dużej mocy. To podstawowe narzędzia do wykonywania prac leśnych, różniące się modelami, mocami silnika, a także wielkościami.

Przy przesadzaniu, przegęszczeniu, czy usuwaniu drzew obumarłych, bądź chorych wykorzystywane są przede wszystkich narzędzia takie jak: pilarki, siekiery, sekatory oraz tasaki. Do wycinki drzew w lasach wykorzystuje się sprzęt ciężki, tj. pilarki, chwytaki, nożyce oraz ciągniki wraz z odpowiednim sprzętem do ściągania drzewa z lasu. Prace uporządkowujące teren po wycince realizowane są z wykorzystaniem urządzeń różnego typu, zawieszanych na ciągniku. Glebę pod nowe sadzonki przekopuje się pługami leśnymi, bądź talerzami. Poszczególne prace leśne realizowane są z wykorzystaniem różnego rodzaju maszyn, urządzeń i narzędzi. Zastosowanie niektórych z nich wymaga odpowiedniej wiedzy i praktycznych umiejętności. W lasach państwowych prace te wykonują leśnicy, w prywatnych zaś lasach warto z kolei wynająć specjalistów.

Sprawdź jak do gustu przypadnie Ci też: